Hľadať

ThalassO – pestovanie, zber úrody a ďaľšie spracovanie

 

„Krabbengehöft & Lampe Haus“ na Bismarckovej ulici v Lüderitzkom zálive je najstarším z kameňa postavených budov Namíbie a je sídlon DORCOM Púštnej a oceánskej výskumnej spoločnosti.

 

Ekologický princíp DORCOM je: v žiadnom prípade nespôsobovať ekologické škody zberom úrody prirodzených populácií rias. Získavanie východiskového materiálu sa realizuje buď cez Aquafarming alebo zberom úrody druhu riasy Gracilaria v lagúne Lüderitzkého zálivu.

Prirodzene existujúce a čerstvo naplavené riasy sú pozbierané z pobrežia, ktoré je prehľadávané po búrkach.

 

Vstupná kontrola čerstvo dodaného tovaru sa uskutočňuje v laboratóriu domácimi odborníkmi. Tam nasleduje i analytika a výstupná kontrola vyrobených extraktov a hydrolyzátov.

 

V Namíbii sa realizuje tiež ďaľšie spracovanie čerstvo nazbieraných rias Laminaria na očné lístky a listy. Tu používaný postup lúpania a čistenia rias je chránené Know-How DORCOM a dodnes nemôže byť na celom svete kopírované.