Hľadať

ThalassO – pestovanie, zber úrody a ďaľšie spracovanie

 

„Krabbengehöft & Lampe Haus“ na Bismarckovej ulici v Lüderitzkom zálive je najstarším z kameňa postavených budov Namíbie a je sídlon DORCOM Púštnej a oceánskej výskumnej spoločnosti.